Varför skoltidning?

Hejsan! Jag heter Tony Berggren och jobbar som fritids/IT-pedagog på Milboskolan i Hille, Gävle! Jag har jobbat på skolan sedan hösten 2016 och kände att jag ville utveckla användandet av datorer/I-pads i arbetet på fritidshemmet samt även i skolan. Detta finns också inskrivet i både läroplanen för fritidshem samt i Gävle kommuns styrdokument att vi ska använda oss av modern teknik i skola/fritidshem.

Många av de pedagoger som arbetar på skolan har tyvärr dåliga erfarenheter av att använda digitala hjälpmedel i skolarbetet! Krånglande inloggningar, problem med programvaror osv. gör arbetet trist för att inte säga omöjligt för både elever och inte minst för lärarna som fick ”slänga” om sina planeringar! Inklusive undertecknad! Ett mål med skoltidningen är att eleverna på fritidshemmet/skolan ska tycka att det är roligt att arbeta med dagens teknik och skapa något gemensamt att vara stolta över!

Tony Berggren
Ansvarig utgivare
ÅK 2:s redaktörer