Stop motion film i förskoleklass!

I veckan som gick har en del av oss i förskoleklassen fått prova att göra
småfilmer med I-paden. Det var roligt att se vad man kan göra med tekniken
vi har!