Skapande i olika former

På lågstadiet och även en del på fritids har det under årets första dagar arbetats med programmering
samt även skapats en del annat – figurerna på bilderna har åk 2A gjort!