Kodning i Scratch JR – populärt bland eleverna!

Under våren har eleverna på lågstadiet arbetat med kodning i programmet
Scratch JR! Ett populärt och lärorikt sätt att förstå vad kodning är!